ثبت قرارداد
درخواست عقد قرارداد

لطفا نوع کاربری را انتخاب نمایید

درخواست عقد قرارداد شخص حقوقی
پیوست مدارک

پروانه مطب یا پروانه تاسیس

کارت ملی

شناسنامه

مدارک ملکی

مسئولین فنی

اساسنامه یا روزنامه رسمی

کاربر کرامی، فایل های مجاز جهت پیوست مدارک jpeg ، pdf و jpg هستند.
حداکثر حجم فایل ارسالی می بایست 512KB (512 کیلوبایت) باشد.

* توجه: آپلود فایل ها و ارسال درخواست فرایندی زمان بر است،لطفا شکیبا باشید و تا زمانیکه کد پیگیری دریافت شود، صفحه را تغییر ندهید.

درخواست عقد قرارداد شخص حقیقی
پیوست مدارک

پروانه مطب یا پروانه تاسیس

کارت ملی

صفحه اول شناسنامه

اجاره نامه یا سند ملکی

کارت نظام پزشکی

آخرین مدرک تحصیلی یا پروانه مسئولین فنی

کاربر کرامی، فایل های مجاز جهت پیوست مدارک jpeg ، pdf و jpg هستند.
حداکثر حجم فایل ارسالی می بایست 512KB (512 کیلوبایت) باشد.

* توجه: آپلود فایل ها و ارسال درخواست فرایندی زمان بر است،لطفا شکیبا باشید و تا زمانیکه کد پیگیری دریافت شود، صفحه را تغییر ندهید.